Zespół Interdyscyplinarny

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Realizuje działania określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Koniecpol,
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 

Adresaci działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny:

 1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
 2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
 3. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest alkohol.
 4. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dziećmi/dzieckiem.
 5. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec małoletnich.

 

Jest to zespół składający się z przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół powoływany jest przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta na podstawie uchwały gminy. Obowiązek powołania Zespołów Interdyscyplinarnych w każdej gminie wynika ze znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:1355