Świadczenie "Dobry start"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Dobry start

Nowe świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego „DORBY START”

 

W dniu 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie rządowy program ustanawiający nowe świadczenie dla dzieci – "Dobry start". Zgodnie z tym programem rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Świadczenie "Dobry Start" będzie przysługiwało raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne (tzw. zerówki). W związku z czym prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków, aby usprawnić realizację świadczenia.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny emp@tia.mrpips.gov.pl  oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w Dziale Świadczeń Rodzinnych (II piętro, pok.41).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Po tym terminie złożone wnioski pozostaną bez rozpatrzenia.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Pracownicy będą informować o przyznaniu świadczenia wnioskodawcę na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej informację taką będzie można uzyskać osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych II piętro pok. 41.

Dobry start

Dobry start

Dobry startDobry start

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-27
Data publikacji:2018-06-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Monika Gradońska
Liczba odwiedzin:1576